Aarts Wandelreizen & Wandelvakanties

Authentieke wandelreis, trektocht of pelgrimstocht in Portugal, Spanje, Griekenland en Turkije

Cookie beleid

Reisgarantie en financiële zekerheid

Voor alle aanbieders van pakketreizen* geldt het volgende inzake reisgarantie: De garantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder kwijt zijn. De reisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden.

*Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Aarts Wandelreizen voldoet aan deze wettelijke garantiestelling.

STO-reisgarantie Garantie geregeld 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Aarts Wandelreizen gebruik van de STO-reisgarantie op al haar reizen (behalve losse accommodaties en losse treintickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Aarts Wandelreizen maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Aarts Wandelreizen. Alleen in geval dat Aarts Wandelreizen in surseance van betaling komt of failliet gaat, dan maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure

Nadat u van Aarts Wandelreizen een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restantreissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Aarts Wandelreizen zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.

Belangrijke opmerkingen:

• In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.

• Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.

• Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

• De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen terecht.

Of

www.sto-reisgarantie.nl

www.certo-escrow.com

Toelichting

De wettelijke verplichte garantiestelling bij het aanbieden van pakketreizen is als volgt omschreven (7:512 BW):   “De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.”   Deze garantiestelling omschrijft dus de minimale verplichtingen die de reisorganisatie te allen tijde, ook in geval van financieel onvermogen (door bijvoorbeeld faillissement), heeft ten opzichte van de reiziger. Wanneer de reisorganisatie voor deze garantiestelling gebruik maakt van de Derdengeldenregeling, dient de reissom van iedere reiziger gedurende de gehele reis op de derdengeldenrekening te staan om in alle gevallen en ten opzichte van iedere reiziger aan deze minimale verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is een voorwaarde om als reisorganisatie met de Derdengeldenregeling te voldoen aan de verplichte terugkeergarantie: de reissom kan dan gebruikt worden om reizigers terug te betalen, de reis door een andere organisatie uit te laten voeren of om gestrande reizigers terug te halen. Indien Aarts Wandelreizen dus in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal de SDCE uw geld NIET overmaken op de rekening van Aarts Wandelreizen maar overmaken op de rekening van de Stichting Take Over (STO).Indien u nog niet op reis bent zal de STO de betaalde reisgelden naar u terug overmaken. Bent u al onderweg dan zal STO er voor zorgen dat u of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat u uw reis kunt afmaken of dat u naar huis kunt terugkeren.